P a u l i n a   B l u k a c z

doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Miło mi Państwa przywitać na mojej stronie. Zamieściłam tutaj informacje o moich dotychczasowych dokonaniach i zamierzeniach. Obecnie zajmuję się badaniami naukowymi, których wyniki zamierzam przedstawić w rozprawie doktorskiej. W dużej części moja praca sprowadza się do wieloaspektowej, czasochłonnej i złożonej analizy wydawanych z upoważnienia Ministra Finansów indywidualnych interpretacji podatkowych (ponad 30 000 rocznie). Częściowo, badania dotyczyć będą informacji jakie chciałabym uzyskać od respondentów drogą ankietową. Najbardziej interesują mnie Państwa doświadczenia i opinie na tematy związane z prawem podatkowym, w tym dotyczące indywidualnych interpretacji podatkowych.

Wierzę, że dzięki systematycznej pracy, Państwa pomocy i mojej determinacji uda mi się sformułować rozprawę w nieodległej przyszłości.

  Więcej 

 Więcej 

 Więcej 

 Więcej 

 Więcej